Regelgeving
Regelgeving
Regelgeving

Regelgeving

De Hultafors Group moedigt iedereen aan wangedrag in relatie tot onze gedragscode te melden.

De Hultafors Group heeft zich er volledig aan gecommitteerd te zorgen dat iedereen die dergelijk wangedrag meldt, beschermd wordt en niet getraceerd, benadeeld of gediscrimineerd kan worden.

Het melden verloopt via een systeem dat volledig losstaat van de IT-services van de Hultafors Group. Meldingen, klachten of geschillen kunnen worden gedocumenteerd via: https://report.whistleb.com/en/message/hultaforsgroup

Social Media