Duurzaamheid

Duurzame ontwikkeling is een kans voor Hultafors Group en is gericht op winst op lange termijn.

Hultafors Group streeft na om producten te ontwikkelen en te produceren die voldoen aan duurzaamheidseisen welke bijdragen aan een betere samenleving op lange termijn. Het is onze ambitie is om te preseteren volgens hoge standaarden van duurzaamheid.

We gebruiken onze competentie om:

  • Onze impact op het plaatselijke en wereldwijde milieu te verminderen.
  • Samen te werken met de samenleving waarin we werken.
  • Gebruik te maken van levenscyclusanalyse methodiek om relevante en significante duurzaamheidsaspecten van onze producten vast te stellen voor continue verbeteringen van nieuwe ne bestaande producten.
  • Verantwoordelijkheid te nemen voor de manier waarop onze producten invloed hebben op de distributeurs en de eindgebruikers.
  • Onze leveranciers, onderaannemers, distributeurs en eindgebruikers te onformeren en te ondersteunen in hun duurzaamheidontwikkeling.
  • Een verantwoordelijke en duurzame werkgever te zijn voor al onze werknemers.
  • Duurzaamheid te integreren in ons dagelijks werk.